1. Splošno
Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Pogoji) so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov, elektronskega poslovanja na trgu, ter na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.
Pogoji določajo pogoje delovanja spletne trgovine www.Quick-Medic.com (v nadaljevanju: Spletna trgovina), ter pravice in obveznosti kupcev in prodajalca. 
S spletno trgovino upravlja družba AdriaSonara d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 6744087000, ID št. za DDV: SI 93172621 (v nadaljevanju: Upravljalec in/ali Prodajalec), ki nastopa tudi kot prodajalec blaga. 
Spletna stran www.Quick-Medic.com predstavlja spletno trgovino, kjer kupci kupujejo prodajalčeve izdelke. Z naročilom posameznega izdelka prodajalca s strani kupca, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalec in kupci na Spletni strani sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen.
Vsak nakup preko Spletne trgovine temelji na teh Pogojih.

2. Registracija
Vsak kupec/uporabnik se je dolžan pred nakupom na Spletni trgovini registrirati. 
Kupec mora biti star najmanj 18 let. Mladoletniki lahko uporabljajo Spletno trgovino pod nadzorstvom staršev ali zakonitih zastopnikom. Prodajalec si pridržuje pravico, da omeji ali onemogoči dostop osebam, za katere meni, da so mlajše od 18 let. 
Ob registraciji pridobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnik nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. 
Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. 
Pravna oseba, ki se registrira na Spletno trgovina, mora imeti ob registraciji vsa pooblastila, da lahko sklepa pravne posle v imenu pravne osebe, s čimer se kupec ob registraciji strinja. 
Vsak uporabnik Spletne trgovine je izključno odgovoren za vodenje gesla in drugih identifikatorjev računa na varen in zanesljiv način. Uporabnik je v celoti odgovoren za vse dejavnosti, ki se odvijajo v okviru njegovega gesla ali računa. Uporabnik je dolžan prodajalca obvestiti o kakršni koli nepooblaščeni uporabi gesla ali računa uporabnika. Prodajalec ni odgovoren, neposredno ali posredno, na kakršen koli način za izgubo ali škodo, ki nastane uporabniku zaradi ali v povezavi z navedenim. 
Prodajalec bo uporabniku vsa obvestila pošiljal na e-poštni naslov ali na naslov, ki si ga je uporabnik zagotovili v registracijskem postopku. 
Obvestilo se šteje kot prejeto v roku 24 ur, ko je e-pošta poslana, razen v primerih, ko je e-poštni naslov neveljaven. 
Prodajalec lahko od uporabnika zahteva dodatne informacije in dokazila, da preveri njegovo identiteto in/ali lastništvo finančnih instrumentov. Uporabnik se s sprejemom teh Pogojev strinja, da bo prodajalcu zagotovil potrebne informacije.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati Spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Prodajalcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Prodajalcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v Spletni trgovini. Upravljavec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Spletne trgovine varoval tudi v primeru preklica registracije.

3. Dostopnost informacij
Prodajalec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Prodajalca (predvsem firma in sedež družbe, podatki o vpisu v register družbe);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Prodajalcem (elektronski naslov, telefon ipd.); 
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe Spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami; 
 • informacije o dostopnosti izdelkov iz ponudbe Spletne trgovine; 
 • način in pogoji dostave izdelkov, predvsem kraj in rok dostave; 
 • informacije o načinu plačila; 
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz Spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; 
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika; 
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Prodajalca za stike z uporabniki.

4. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem
Ponudba izdelkov v Spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter redno ažurira.
Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 12.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v Spletni trgovini. Vsak izdelek iz Spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša. V primeru, da naročila zaradi nepredvidljivih razlogov Prodajalec ne more dostaviti v dogovorjenem roku, bo Prodajalec kupca o novem dobavnem roku obvestil po telefonu ali na e-naslov. 
Uporabnik bo izdelke prevzel po poštnem povzetju, pri čemer se zavezuje plačati tudi poštne stroške. 
Poštnino plača kupec po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. 
Strošek dostave po predplačilu: 2,10 EUR + ddv
Strošek dostave s plačilom po povzetju: 3,60 EUR + ddv
Nad 30 EUR je dostava brezplačna!

 

5. Načini plačila
Prodajalec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz Spletne trgovine:

 • z gotovino ob prevzemu, 
 • z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun Prodajalca po izdelani ponudbi oz. predračunu (e-banka, položnica, ipd.)

Po oddaji naročila plačanega s plačilno kartico ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila zaradi opravljene rezervacije sredstev na plačilni kartici. Spremembe se v tem primeru izvedejo s storniranjem naročila in izdelavo novega. 
V primeru plačila po predračunu se sklicujte na podatke: AdriaSonara d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 3400 0101 6788 508 ; BIC: KSPK SI 22. Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje sklic najprej vnesite SI00, za tem pa številko vašega naročila (npr. SI00 12835). V polju koda namena lahko izberete OTHR. 
Naročeni izdelki bodo odpravljeni takoj po prejetem plačilu.

6. Cene
Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike Spletne trgovine. 
Vse cene v Spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v Spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek Spletne trgovine.
Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Prodajalec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Prodajalec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma 
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

7. Postopek nakupa
7.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe 
V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v Spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 2.); 
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v Spletni trgovini; 
 • izbor izdelka za nakup; 
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico; 
 • določitev količine izdelkov za nakup v nakupovalni košarici; 
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna; izbor načina dostave izdelka; 
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 5.); 
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 7.3. in 7.4.). 

7.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila 
Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico; 
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka; 
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine; 
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter 
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek). 

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način plačila ter 
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe. 

7.3. Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Prodajalca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila. 

7.4. Naročilo potrjeno 
Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Prodajalec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Prodajalec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Prodajalcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 8.). 

7.5. Blago odpremljeno 
Prodajalec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Prodajalec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

8. Kupoprodajna pogodba
Prodajalec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Upravljavca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. 
Kupoprodajna pogodba med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Prodajalec potrdi naročilo (glej točko 7.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Prodajalca kot za uporabnika (kupca).

9. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov
Uporabnik (kupec - navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Prodajalca na kontaktni elektronski naslov info@adriasonara.eu, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema izdelkov. Vrnitev kupljenih izdelkov Prodajalcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Prodajalcu. 
Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov je uporabniku na voljo tu. 
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Prodajalcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Prodajalcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat. 
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). 
Za vrnjene izdelke Prodajalec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Prodajalec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Prodajalec vrne v obliki dobropisa. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. 
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni, v kolikor je potrošnik posegal v napravo, ki je predmet odstopa od pogodbe.

10. Stvarne oziroma prikrite napake
Izdelek ima stvarno napako, če:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet, 
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, 
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, 
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

Kupec mora Prodajalca obvestiti in podati natančen opis napake skupaj z reklamacijskim obrazcem na elektronski naslov: info@adriasonara.eu ali telefonsko številko: ++386 59 711 711. 
Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito napako. Če napaka ni sporna, Prodajalec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Prodajalec ne strinja s stvarno napako oziroma o njej obstaja spor, mora Prodajalec kupcu v enakem roku podati pisen ugovor. 
Prodajalec bo poskrbeli da bodo vsi izdelki z naslova reklamacij zamenjani oziroma bo za njih povrnjena kupnina na TRR. Si pa Prodajalec pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

 • da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca, 
 • da vrnjeno blago nima varnostnega pečata oziroma ni v originalni embalaži, 

Če Prodajalec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

11. Garancija
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu in/ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Garancijski rok začne teči z dnem izdaje računa. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v Spletni trgovini. Če v Spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima. 
Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Prodajalcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

12. Dostava
Prodajalec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbena partnerja Prodajalca za dostavo pošiljk sta POŠTA SLOVENIJE. Prodajalec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

13. Varnost
Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati. V te namene se uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. 
Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi GeoTrust. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Prodajalca. 
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

14. Varstvo otrok
Prodajalec v Spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali zakonitih zastopnikov. Prodajalec v Spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. 
Prodajalec brez izrecnega dovoljenja staršev ali zakonitih zastopnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma zakonitim zastopnikom. 
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

15. Politika zasebnosti
Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na: http://www.Quick-Medic.com/o-trgovini/politika-zasebnosti

16. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov
Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti Spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov. 
Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Prodajalec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva ali ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem Spletne trgovine. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.
Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Prodajalec dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, ne izključno in časovno neomejeno prenaša na Prodajalca.

17. Odgovornost
Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Prodajalec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v Spletni trgovini. V takem primeru bo Prodajalec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 6. in 9.). 
Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije ali DPD. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto ali DPD kontaktno točko, v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj s Pošto Slovenije ali DPD poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

18. Pritožbe, spori in uporaba prava
Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 59 711 711. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@adriasonara.eu. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika. 
Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Prodajalec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. 
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko pravo. 
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

19. Varstvo osebnih podatkov
Prodajalec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnika skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Prodajalec zbira, shranjuje in obdeluje podatke za obdelavo procesa nakupa, ponujanja storitev in vseh nadaljnjih zahtevkov. Prodajalec lahko zbira osebne podatke, vključno vendar ne omejeno na, naslov, ime, spol, datum rojstva, e-poštni naslov, poštni naslov, naslov za dostavo (če je drugačen), telefonsko številko, številko mobilnega telefona, številka faksa, podatkov za plačilo, podrobnosti o plačilni kartici ali bančnem računu. 
Prodajalec bo uporabljal podatke, ki mu jih pošlje uporabnik v času naročila ter bo uporabniku zagotovil storitve in informacije, ki jih ponuja preko Spletne trgovine. Prodajalec bo uporabnika glede privolitve kontaktiral preko e-pošte z informacijami o izdelkih. Če uporabnik od upravljavca ne želite prejemati tržne komunikacije, se lahko kadarkoli odjavi. 
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam, razen podatke, kot sta ime in naslov, se posreduje tretji osebi - prodajalcu, ki bo uporabniku dostavil naročilo (npr. kurir). 
Vse pri Upravljavcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Upravljavcem. 
Vsak uporabnik s sprejemom teh Pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletne trgovine in pošiljanja elektronske pošte. 
Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da prodajalec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. 
Prodajalec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

20. Piškotki in IP naslovi
Upravljavec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe Spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska Spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Upravljavec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku Spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Upravljavec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Upravljavec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do Spletne trgovine.

21. Izjava odgovornosti
Informacije o izdelkih in ostali nasveti na tej spletni strani niso nadomestilo za ustrezno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih težav in niso zdravniško priznana za preprečevanje bolezni. Proizvodi in trditve o posameznih izdelkih preko te spletne strani niso bile ocenjene s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Informacije so zgolj informativne narave in niso namenjene kot nadomestilo za nasvet svojega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca. V kolikor uživate kakšna zdravila ali druga prehranska dopolnila in v kolikor sumite kakršne koli zdravstvene težave se pred uporabo naših izdelkov predhodno posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom. O uporabi, tveganju in nezaželenih učinkih se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Nosečnicam in doječim materam uporabo odsvetujemo, ter prav tako otrokom in ljudem s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami. Pred uporabo se obvezno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

22. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine www.Quick-Medic.com kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila. 
Vsebino, objavljeno na straneh Spletne trgovine je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. 
Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba Spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro. 
Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. 
Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Prodajalca, v Ljubljani, dne 15.9.2016. 
Želimo vam veliko prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© QUICK-MEDIC. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani QUICK-MEDIC poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu QUICK-MEDIC
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavatitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnem mestu ali jih odstaniiti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnice velike večine sodobnih spletnih mest.